Köögi ja köögiseadmete kaasajastamine

Leader programm, meede 2.

Projekti nimi: “Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal köögiseadmete kaasajastamine”.

Projekti maksumus: 16488.- , toetuse summa 14014,80

Projekti eesmärk: Kaasajastada Rosma kooli ja lasteaia köögi soetades sinna universaalajami ja keedukatla, ning teha selleks vajalikke remonttöid. Tänu projekti elluviimisele muutub köögi töö kiiremaks ja efektiivsemaks ja seekaudu on võimalik pakkuda koolis mitmekesisemat menüüd ja kvaliteetsemat toitu nii kooli kui lasteaia lastele.