Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal


„Waldorfharidust võib nimetada mahepedagoogikaks. Ma ei nimetaks waldorfkoole alternatiivseks – te olete oluliselt mõjutanud Eesti haridusmaastikku.“

Tõnis Lukas

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud üldhariduskool ja lasteaed, mis asub Eesti hariduse suurkuju Johannes Käisi sünnipaigas Põlva külje all Rosmal.

Kooli ja lasteaia õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale. Koolis õpib üle 100 õpilase, klassid on väikesed ja kodused, lähenemine lapsekeskne. Lasteaias toimetab 3 pererühma, mis mahutavad kokku 56 last. Lapsed tulevad igapäevaselt Rosmale nii Põlvast kui kaugemalt.

Rosma kooli ja lasteaia lapsed koos vanemate ning õpetajatega moodustavad omalaadse hariduskogukonna, mis hoiab kokku ja panustab loodushoidliku mõtteviisi ning säästva elulaadi edendamisesse. Inimkeskse ja hooliva lähenemisega sobib Rosma Haridusselts tugevdama Põlvamaa kui rohelise maakonna kuvandit.

Kooliaasta avaaktus

Kooliaasta avaaktus toimub 1.septembril algusega kell 12.00 Rosma kooli õuel.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal ootab oma kollektiivi alates 2022/2023 õppeaastast

klassiõpetajat

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, elulookirjeldus, motivatsioonikiri.
Dokumendid saata e-posti aadressil
triinu.puidet@rosmakool.ee või info@rosmakool.ee

Täiendav info tel :
+372 527 2114, direktor Triinu Puidet.
Kandideerimistähtaeg
07.08.2022.
Jätkub vastuvõtt 1.klassi

Ootame lapsi 2022/2023 õppeaastal alustavasse 1.klassi

Registreerumine :

Registreeri laps või e-posti aadressil : info@rosmakool.ee