Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal


„Waldorfharidust võib nimetada mahepedagoogikaks. Ma ei nimetaks waldorfkoole alternatiivseks – te olete oluliselt mõjutanud Eesti haridusmaastikku.“

Tõnis Lukas

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud üldhariduskool ja lasteaed, mis asub Eesti hariduse suurkuju Johannes Käisi sünnipaigas Põlva külje all Rosmal.

Kooli ja lasteaia õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale. Koolis õpib üle 100 õpilase, klassid on väikesed ja kodused, lähenemine lapsekeskne. Lasteaias toimetab 3 pererühma, mis mahutavad kokku 56 last. Lapsed tulevad igapäevaselt Rosmale nii Põlvast kui kaugemalt.

Rosma kooli ja lasteaia lapsed koos vanemate ning õpetajatega moodustavad omalaadse hariduskogukonna, mis hoiab kokku ja panustab loodushoidliku mõtteviisi ning säästva elulaadi edendamisesse. Inimkeskse ja hooliva lähenemisega sobib Rosma Haridusselts tugevdama Põlvamaa kui rohelise maakonna kuvandit.

Suvepuhkused koolis ja lasteaias

Lasteaed on suvepuhkusel 22.06.2022 kuni 14.08.2022.

Kooli büroo on suvepuhkusel 05.07.2022 kuni 29.07.2022.

Õpetajad on suvepuhkusel 22.06.2022 kuni 20.08.2022.
Jätkub vastuvõtt 1.klassi

Ootame lapsi 2022/2023 õppeaastal alustavasse 1.klassi

Registreerumine :

Registreeri laps või e-posti aadressil : info@rosmakool.ee