Korralduslik info

Tundide ajad

1.-2. 8:15 – 10:00 (Rosma koolimajas) 08:30. – 10:00 (Himmaste koolimajas)
3. 10:15 – 11:00
4. 11:10 – 11:55
söögivahetund 11:55 – 12:25
5. 12:25 – 13:10
6. 13:20 – 14:05
7. 14:15 – 15:00

Vaheajad

Haridus- ja Teadusministri määruse kohaselt :

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1. I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

  2. II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

  3. III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;

  4. IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

  5. V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassil koos eksamiperioodiga
vähemalt 185 õppepäeva.

Meie maja ja transport

Kooli õppetöö toimub kahes koolimajas. Himmaste koolimajas õpivad I – III klassi õpilased, Rosma koolimajas on IV – IX klass.

Mõlema koolimaja juurde ja koju on võimalus sõita valla koolibussiga.


Põlva koolibuss

Buss Põlva-Himmaste

Buss Himmaste-Põlva

Kooli õppemaks

Kooli õppemaks on 640,00 eurot aastas ja 64,00 eurot kuus.

Õppemaksu tasutakse
Ettemaksuna 10-kuuse perioodi jooksul septembrist – juunini igakuiselt, seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 64,00 eurot. Rohkem lapsi koolis/lasteaias soodustusega on õppemaks 57,60 eurot kuus. Kokku tasutakse 10 osamakset.

Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste ja õppimist toetavate teenustega seotud kulusid. Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel tasutakse õppemaks lepingu lõppemise kuu viimase päevani.

Õppemaksule lisandub toiduraha 45 senti toidupäev.

Õppemaksu tasumine arve alusel EE922200221042776171 (Swedbank).
Tasumisel palume maksekorralduse selgitusse märkida arve number.

Õppemaks erakoolides

Õppevahendid, mis võimaldatakse õpilasele kooli poolt

-
kõik õppetööks vajalikud vihikud ja töövihikud;
- kriidid (1.klassis plokk-kriitide komplekt, 2.klassis pulkkriitide komplekt);
- pliiatsid 2.klassis;
- pintslid;
- esimene flööt on kooli poolt koolis kasutamiseks, teise flöödi ostab vanem ja see jääb lapsele;
- käsitöövahendid ( lõngad, tikkimis-ja õmblemisvahendid).