Korralduslik info

Tundide ajad

1.-2. 8:15 – 10:00 (Rosma koolimajas) 08:30. – 10:00 (Himmaste koolimajas)
3. 10:15 – 11:00
4. 11:10 – 11:55
söögivahetund 11:55 – 12:25
5. 12:25 – 13:10
6. 13:20 – 14:05
7. 14:15 – 15:00

Vaheajad

Haridus- ja Teadusministri määruse kohaselt :

www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;

2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a

Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassil koos eksamiperioodiga
vähemalt 185 õppepäeva.

Meie maja ja transport

Kooli õppetöö toimub kahes koolimajas. Himmaste koolimajas õpivad I – III klassi õpilased, Rosma koolimajas on IV – IX klass.

Mõlema koolimaja juurde ja koju on võimalus sõita valla koolibussiga.


Põlva koolibuss

Buss Põlva-Himmaste

Buss Himmaste-Põlva

Kooli õppemaks

Kooli õppemaks on 710,00 eurot aastas ja 71,00 eurot kuus.

Õppemaksu tasutakse
Ettemaksuna 10-kuuse perioodi jooksul septembrist – juunini igakuiselt, seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 71,00 eurot. Rohkem lapsi koolis/lasteaias soodustusega on õppemaks 63,90 eurot kuus. Kokku tasutakse 10 osamakset.

Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste ja õppimist toetavate teenustega seotud kulusid. Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel tasutakse õppemaks lepingu lõppemise kuu viimase päevani.

Õppemaksule lisandub toiduraha 95 senti toidupäev.

Õppemaksu tasumine arve alusel EE922200221042776171 (Swedbank).
Tasumisel palume maksekorralduse selgitusse märkida arve number.

Õppemaks erakoolides

Õppevahendid, mis võimaldatakse õpilasele kooli poolt

-
kõik õppetööks vajalikud vihikud ja töövihikud;
- kriidid (1.klassis plokk-kriitide komplekt, 2.klassis pulkkriitide komplekt);
- pliiatsid 2.klassis;
- pintslid;
- esimene flööt on kooli poolt koolis kasutamiseks, teise flöödi ostab vanem ja see jääb lapsele;
- käsitöövahendid ( lõngad, tikkimis-ja õmblemisvahendid).