Korralduslik info

Tundide ajad 

Himmaste koolimajas algavad tunnid kell 8.45 ja Rosma koolimajas 8.30.

Himmaste koolimajas Rosma koolimajas

1.-2.tund 8.45-10.10 (põhitund) 1.-2.tund 8.30-10.10 (põhitund)

3.tund 10.25-11.10 3.tund 10.25-11.10

4.tund 11.20-12.05 4.tund 11.20-12.05

lõunapaus lõunapaus

5.tund 12.30-13.15 5.tund 12.30-13.15

6.tund 13.25-14.10 6.tund 13.25-14.10

7.tund 14.20-15.00

8.tund 15.10-15.50


Vaheajad

Haridus- ja Teadusministri määruse kohaselt :

www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

  2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassil koos eksamiperioodiga
vähemalt 185 õppepäeva.

Meie maja ja transport

Kooli õppetöö toimub kahes koolimajas. Himmaste koolimajas õpivad  I – IV klassi õpilased, Rosma koolimajas on V – IX klass.

Mõlema koolimaja juurde ja koju on võimalus sõita valla koolibussiga.

Buss väljub Himmastest E-N kell 14.20, R  kell 13.20. Rosmalt väljub buss hommikuti kell 8.30 ja peale lõunat kell E-N  kell 14.30, reedeti kell 13.30.

Põlva koolibuss

Buss Põlva-Himmaste

Buss Himmaste-Põlva

Kooli õppemaks

Kooli õppemaks on 710,00 eurot aastas ja 71,00 eurot kuus.

Õppemaksu tasutakse
Ettemaksuna 10-kuuse perioodi jooksul septembrist – juunini igakuiselt, seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on  71,00 eurot. Rohkem lapsi koolis/lasteaias soodustusega on õppemaks 63,90 eurot kuus. Kokku tasutakse 10 osamakset.

Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste ja õppimist toetavate teenustega seotud kulusid. Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel tasutakse õppemaks lepingu lõppemise kuu viimase päevani.

Õppemaksule lisandub toiduraha 95 senti toidupäev.

Õppemaksu tasumine arve alusel  EE922200221042776171 (Swedbank).
Tasumisel palume maksekorralduse selgitusse märkida arve number.

Õppemaks erakoolides

Õppevahendid, mis võimaldatakse  õpilasele kooli poolt

- kõik õppetööks vajalikud vihikud ja töövihikud;
- kriidid (1.klassis plokk-kriitide komplekt, 2.klassis pulkkriitide komplekt);
- pliiatsid 2.klassis;
- pintslid;
- esimene flööt  on kooli poolt koolis kasutamiseks, teise flöödi ostab vanem ja see jääb lapsele;
- käsitöövahendid ( lõngad, tikkimis-ja õmblemisvahendid).