Koolipere

Õpilased

2014 / 2015 õppeaastal õppis koolis 87 õpilast.
2015 / 2016 õppeaastal õppis koolis 91 õpilast.
2016 / 2017 õppeaastal õppis koolis 78 õpilast.
2017 / 2018 õppeaastal õppis koolis 87 õpilast.
2018 / 2019 õppeaastal õppis koolis 97 õpilast.
2019 / 2020 õppeaastal õppis koolis 103 õpilast.
2020 / 2021 õppeaastal õppis koolis 107 õpilast.
2021 / 2022 õppeaastal õpib koolis 99 õpilast.

Õpetajad

Annika Paavel
Marju Marga
Tanel Vassel
Signe Keskküla
Raili Toom
Anneli Kiudorv
Marika Nurmsalu
Diana Asur
Anneli Kiudorv
Killu Timm
Anne Serv
Carmen Küngas
Ave Tamm
Ivi Gauk
Külli Volmer
Ander Konks
Tõnu Lumi
Eve Leppik
Leeni Seppel
Mariliis Hämäläinen


1. klassi klassiõpetaja - annika.paavel@rosmakool.ee
2. klassi klassiõpetaja - marju.marga@rosmakool.ee
3. klassi klassiõpetaja - tanel.vassel@rosmakool.ee
4. klassi klassiõpetaja, vene keel - signe.keskkyla@rosmakool.ee
5. klassi klassiõpetaja - raili.toom@rosmakool.ee
6. klassi klassiõpetaja, käsitöö - anneli.kiudorv@rosmakool.ee
7. klassi klassiõpetaja - marika.nurmsalu@rosmakool.ee
8. klassi klassiõpetaja, inglise keel - diana.asur@rosmakool.ee
9. klassi klassijuhataja - anneli.kiudorv@rosmakool.ee
bioloogia, geograafia - killu.timm@rosmakool.ee
füüsika, matemaatika - anne.serv@rosmakool.ee
vene keel - carmen.kyngas@rosmakool.ee
HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog - ave.tamm@rosmakool.ee
käsitöö, kunstiõpetus, inimeseõpetus, religiooniõpetus - ivi.gauk@rosmakool.ee
draama - kylli.volmer@rosmakool.ee
kehaline kasvatus - ander.konks@rosmakool.ee
puidutöö - tonu.lumi@rosmakool.ee
eesti keel ja kirjandus 6.-9.klass - eve.leppik@rosmakool.ee
inglise keel - leeni.seppel@rosmakool.ee
ajalugu ja ühiskonnaõpetus - mariliis.hamalainen@rosmakool.ee

Direktor
Triinu Puidet
triinu.puidet@rosmakool.ee

Kooli rütm

Meie kooli igapäevaelu põhineb olulise tõsiasja teadvustamisel, et elu kandjaks on rütm. Rütmiline kord on olemas kogu looduses, alates kõige igapäevasemast päeva ja öö ehk valguse ja pimeduse vaheldumise rütmist kuni hingamise ja südame töö väsimatu rütmini inimeses eneses. Kogu kasvamine ja kujunemine kulgeb rütmiliste kordustena. Nii saab areneda terve, korrastatud elujõududega organism, mis on hiljem aluseks tugevale tahtele. Rütmi mõju põhineb kindlustundel, mis lapses tekib – ta orienteerub kindlalt ajas ja ruumis ning säästab lisaks ka energiat – rütm kannab.

Selle teadmisega on koostatud ka waldorfkooli õppeplaan, nii et ta arvestaks ja toetaks areneva lapse vajadusi. See on rütmiline õppeplaan, mille puhul on oluline õppetöö tsüklilisuse printsiip: ühte õppeainet käsitletakse kolm kuni neli nädalat järjest. See võimaldab ainesse süveneda.

Laste koolipäev on liigendatud loomuliku päevarütmi järgi. Päev algab meil kell 8.00 pika põhiainetunniga (1 t. 45 min/2t). Sellele järgnevad ainetunnid (45 min.), kus rõhuasetus on pideval rütmilisel kordamisel: võõrkeeled, muusika, liikumine jne. Päeva lõppu jäävad rohkem praktilise kallakuga õppeained nagu käsitöö, puutöö, aiandus jt.

Sündmused koolis

Igal kuul toimub meie koolis kuupidu, kus lapsed saavad üksteisele ette kanda, mida nad selle aja jooksul õppinud on. “Väikesed” näevad imestusega mida “suured” juba oskavad ning nood omakorda meenutavad oma eelnevaid kooliaastaid. See loob koolis toreda ühe-pere-tunde.

Aastapühad ja nende tähistamine on laste hingele niisama tähtsad kui ihule toit. Kui õpitakse mõistma, mis pühade ajal toimub, siis nähakse, et looduses tuleb iga asi õigel ajal ning see annab lastelegi kindlustunde ja hingerahu.

Nii võimaldab rütm tajuda elu sellisena nagu ta on ning õppida eristama olulist ebaolulisest. Ta aitab jääda alati seesmiselt liikuvaks ning arenemisvõimeliseks läbi kogu elu.