Koolipere

Õpilased

2014 / 2015 õppeaastal õppis koolis 87 õpilast.
2015 / 2016 õppeaastal õppis koolis 91 õpilast.
2016 / 2017 õppeaastal õppis koolis 78 õpilast.
2017 / 2018 õppeaastal õppis koolis 87 õpilast.
2018 / 2019 õppeaastal õppis koolis 97 õpilast.
2019 / 2020 õppeaastal õppis koolis 103 õpilast.
2020 / 2021 õppeaastal õppis koolis 107 õpilast.
2021 / 2022 õppeaastal õppis koolis 99 õpilast.
2022 / 2023 õppeaastal õppis koolis 102 õpilast.

Õpetajad

Killu Timm — 1. klassi klassiõpetaja killu.timm@rosmakool.ee
Leeni Seppel 2. ja 3. klassi klassiõpetaja, inglise keel leeni.seppel@rosmakool.ee
Marju Marga 4. klassi klassiõpetaja marju.marga@rosmakool.ee
Tanel Vassel 5. klassi klassiõpetaja tanel.vassel@rosmakool.ee
Diana Asur 6. klassi klassiõpetaja, inglise keel diana.asur@rosmakool.ee
Raili Toom 7. klassi klassiõpetaja raili.toom@rosmakool.ee
Anneli Kiudorv 8. klassi klassiõpetaja, käsitöö anneli.kiudorv@rosmakool.ee
Marika Nurmsalu 9. klassi klassijuhataja marika.nurmsalu@rosmakool.ee
Killu Timm 9. klassi bioloogia, geograafia killu.timm@rosmakool.ee
Kalle Kebbinau 8., 9. klassi füüsika kalle.kebbinau@rosmakool.ee
Carmen Küngas vene keel, 7.-9. klassi käsitöö carmen.kyngas@rosmakool.ee
Ave Tamm HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog ave.tamm@rosmakool.ee
Külli Volmer draama kylli.volmer@rosmakool.ee
Tõnu Lumi puidutöö tonu.lumi@rosmakool.ee
Grethe Rõõm eesti keel ja kirjandus gretheroom@gmail.com
Riina Velmet muusikaõpetus riina.velmet@rosmakool.ee
Veronika Grigorjev 8.-9. klassi matemaatika veronika.grigorjev@torg.ee
Merlin Niinemägi eripedagoog merlin.niinemagi@gmail.com
Mariliis Hämäläinen 8. klassi ajalugu; 9. klassi ühiskonnaõpetus mariliis.hamalainen@gmail.com

Direktor
Triinu Puidet
triinu.puidet@rosmakool.ee

Kooli rütm

Meie kooli igapäevaelu põhineb olulise tõsiasja teadvustamisel, et elu kandjaks on rütm. Rütmiline kord on olemas kogu looduses, alates kõige igapäevasemast päeva ja öö ehk valguse ja pimeduse vaheldumise rütmist kuni hingamise ja südame töö väsimatu rütmini inimeses eneses. Kogu kasvamine ja kujunemine kulgeb rütmiliste kordustena. Nii saab areneda terve, korrastatud elujõududega organism, mis on hiljem aluseks tugevale tahtele. Rütmi mõju põhineb kindlustundel, mis lapses tekib – ta orienteerub kindlalt ajas ja ruumis ning säästab lisaks ka energiat – rütm kannab.

Selle teadmisega on koostatud ka waldorfkooli õppeplaan, nii et ta arvestaks ja toetaks areneva lapse vajadusi. See on rütmiline õppeplaan, mille puhul on oluline õppetöö tsüklilisuse printsiip: ühte õppeainet käsitletakse kolm kuni neli nädalat järjest. See võimaldab ainesse süveneda.

Laste koolipäev on liigendatud loomuliku päevarütmi järgi. Päev algab meil kell 8.00 pika põhiainetunniga (1 t. 45 min/2t). Sellele järgnevad ainetunnid (45 min.), kus rõhuasetus on pideval rütmilisel kordamisel: võõrkeeled, muusika, liikumine jne. Päeva lõppu jäävad rohkem praktilise kallakuga õppeained nagu käsitöö, puutöö, aiandus jt.

Sündmused koolis

Igal kuul toimub meie koolis kuupidu, kus lapsed saavad üksteisele ette kanda, mida nad selle aja jooksul õppinud on. “Väikesed” näevad imestusega mida “suured” juba oskavad ning nood omakorda meenutavad oma eelnevaid kooliaastaid. See loob koolis toreda ühe-pere-tunde.

Aastapühad ja nende tähistamine on laste hingele niisama tähtsad kui ihule toit. Kui õpitakse mõistma, mis pühade ajal toimub, siis nähakse, et looduses tuleb iga asi õigel ajal ning see annab lastelegi kindlustunde ja hingerahu.

Nii võimaldab rütm tajuda elu sellisena nagu ta on ning õppida eristama olulist ebaolulisest. Ta aitab jääda alati seesmiselt liikuvaks ning arenemisvõimeliseks läbi kogu elu.