Uudised – 2017 / 2018

Otsime toitlustajat alates august 2018.

11. juuni, 2018

Konkurss toitlustamisteenuse osutamiseks 2018_2019 _2020_2021

Otsime direktorit!

21. mai, 2018

MTÜ Rosma Haridusselts 

kuulutab välja konkursi

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori ametikohale.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud põhikool ja lasteaed. Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale.

Konkursil valituks osutunuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks. Tööleasumise aeg on august 2018.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus,

vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus,

teadmised waldorfpedagoogikast või soov neid omandada

õpetajakutse ning valmisolek ainetundide andmiseks,

eesti keele oskus kõrgtasemel,

heal tasemel arvuti- ja dokumentide koostamise oskus,

vastutustunne, korrektsus, täpsus, laitmatu maine,

väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus,

õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

sooviavaldus mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning essee teemal: „Minu nägemus direktori rollist kollegiaalselt juhitavas koolis”

elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 15.06.2018 MTÜ Rosma Haridusseltsile aadressil Värska mnt mnt 4, Rosma, Põlva vald, 63221 Põlva maakond või digitaalselt e-posti aadressil info@rosma.edu.ee. Kontaktisik: Liisa Maasik, tel.nr 5560 2169

4. aprill, 2018

4. aprill, 2018

Toimub laupäeval, 7 aprillil, kell 10.00 -14.00.

Teema on asjakohane: MEELED KEVADESSE VALLA!

Kas tead, et mõttemeel polegi lapse puhul mõtteharjutustega arendatav, vaid baasmeelte kaudu? Mis on mina-meel? Mida tähendab kõigi meeltega õppimine?

Heli Kudu ja Riina Velmet avavad neid ja teisigi küsimusi mitmekülgselt, nö meelte kaudu.

Otsime 5. klassi õpetajat

20. märts, 2018

Johannese Kool Rosmal otsib 5 klassi õpetajat.

Kandideerimistingimused: kõrgharidus, soovitavalt pedagoogikaalane. Tahe panustada iga õpilase arengusse ja huvi waldorfpedagoogika vastu ja soov ennast sel alal täiendada. Kandideerimiseks tuleb esitada CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri. Dokumentide esitamise tähtaeg 1. aprill 2018. Tööle asumise aeg 1. september 2018. Dokumendid saata e-posti aadressil: info@rosma.edu.ee

20 aprill kell 12:30 tantsupidu Rosma koolimajas

17. märts, 2018

Tantsudega astuvad ette nii rahva kui peotantsijad ja samuti saavad “jalga proovida” ka pealtvaatajad.

13 aprill kell 18.00 Kevadpidu Rosma koolimajas.

17. märts, 2018

Koolipere on oodatud kevadpeole Rosma koolimajas 13. aprillil. Kell 18.00 toimub eurütmia saalis teise klassi etendus “Bremeni linna moosekandid”. 18.15 jätkub pidu söögisaalis.

Geoffrey Burt Rosmal 12.03 ja 16.03, kell 17.30

5. märts, 2018

Juba viiendata korda on meie kooli sõber, biodünaamik ja mõtleja meile külla tulemas. Seekord, siis kaks erinevat, kuid inimeseks olemisega tihedalt seotud loengut. Geoffrey “tõlgib” R. Staineri mõtted tänapäevasesse keelde. Lektori sõnutsi on loenguks ettevalmistamise protsess teda inimesena väga puudutanud, ta mõistvat nüüd neid olemise protsesse ja tagajärgi selgemini ja on kindel, et kuulajakond saab väga isikliku mõjutuse osaliseks. Olete oodatud, jagage infot, loeng on avatud kõigile. Kohtumiseni!

“EMALT LAPSELE” plaadi esitluskontsert lasteaias

9. november, 2017

Sel pühapäeval tulemas Marion Untera “EMALT LAPSELE” plaadi esitluskontsert

Johannese Kool Rosmal, lasteaia majas, kell 15:00, 12 nov.

Esinevad Marion Untera ja Markus Untera

Marion Untera on laulja ja muusikaterapeut, kes on õppinud muusikateraapiat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, hetkel on lõpetamisel magistriõpingud Tallinn Ülikoolis muusikateraapia suuna. Marion on ühtlasi Johannese Kool Rosmal kõige esimese lennu vilistlane.

“Olen ligi neli aastat tegelenud emade ja väikelastega. Minu läbi viidavad muusikaringid põhinevad peamiselt omaloomingulistel lauludel sisaldades aktiivset musitseerimist ja ühislaulmist ning teineteisele häälestumist toetamaks vanema-lapse vahelist interaktsiooni ning tugevdamaks kiindumustunnet.”

“Emalt lapsele” on Marioni esikalbum, mis on mõeldud kõikidele lapsevanematele ja lastele, aga ka muusikaõpetajatele ja lastega tegelevatele spetsialistidele.

Sellel plaadil olevad lood on sündinud emaks olemise rõõmudest ja väljakutsetest, samuti Marioni igapäevasest tööst emade ja lastega. Igal laulul on oma lugu ja eesmärk: toetada lapse sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, kasvatada temas empaatiatunnet ning tugevdada tervet minapilti. Eelkõige on need laulud kirjutatud sooviga aidata suurendada vanema ja lapse vahelist lähedustunnet, sest vanema hääl on ülivõimas instrument oma lapsele armastuse väljendamiseks.

Otsime Rosmale sekretär-juhiabi

24. oktoober, 2017

Otsime alates 20.11.2017 MTÜ Rosma Haridusseltsi büroosse täiskoormusega sekretär-juhiabi. Täpsem info tööpakkumise kohta allolevas kuulutuses.

Teeõhtu Rosmal 26. september 2017 kell 17.30

25. september, 2017

Kutsume kõiki vanemaid teeõhtule, teisipäeval 26. septembril, algusega kell 17.30 Rosma koolimajas ja vaatame üle mida põnevat toob lastele ja vanematele 2017/2018 õppeaasta Rosma Koolis.

Räägime traditsioonilistest üritustest ja pühadest, mida meie koolis tähistatakse.

Kuulutame välja konkursi õpetajate ja tugispetsialisti leidmiseks

21. august, 2017

Rosma Haridusselts kuulutab välja konkursi järgmistele töökohtadele:

Kandideerijatel palume CV, koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 27. augustiks 2017 aadressile info@rosma.edu.ee. Täiendav info ja küsimused telefonil 5373 9081 Matti Orav.

Kuulutame välja konkursi õpetajate ja tugispetsialisti leidmiseks

21. august, 2017

Rosma Haridusselts kuulutab välja konkursi järgmistele töökohtadele:

Kandideerijatel palume CV, koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 27. augustiks 2017 aadressile info@rosma.edu.ee. Täiendav info ja küsimused telefonil 5373 9081 Matti Orav.