Selts

Tutvustus
Kooli ja lasteaia pidaja on MTÜ Rosma Haridusselts, mille liikmeteks on lapsevanemad. Rosma Haridusselts annab tööd enam kui 40 inimesele ning on seeläbi Põlva valla üks suuremaid tööandjaid era- ja kolmandas sektoris. Seltsi juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel.

Tegemist on Kagu-Eesti ainulaadse piirkonnaülese haridusasutusega, millest on kujunenud ka oluline kohaliku arengu mõjutaja: igal aastal on paar perekonda mujalt Eestist kolinud siia elama just selleks, et tuua oma laps meie lasteaeda või kooli. Seega on kooli arendamine otseselt kasulik ka uute inimeste meelitamiseks piirkonda.

Lisaks õppetööle korraldab selts mitmeid avalikkusele suunatud regulaarseid ettevõtmisi: Vanemate Kool, Loovusnädal, Kogupere konverents, samuti erinevaid koolitusi, õpitubasid, talguid, laatasid, tähtpäevade tähistamisi jpm.


Rosma kooli ja lasteaia lapsed koos vanemate ning õpetajatega moodustavad omalaadse hariduskogukonna, mis hoiab kokku ja panustab loodushoidliku mõtteviisi ning säästva elulaadi edendamisse.

Mahepedagoogika viljelejana sobib Rosma Haridusselts tugevdama Põlvamaa kui rohelise maakonna kuvandit.

Rosma Haridusselts on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutajaliige.