Koolituskeskuse tutvustus

Meie koolituste loomise lähtekohad

Kuigi Eesti õpilased saavutavad PISA testides häid tulemusi ja meie haridussüsteemi peetakse suhteliselt edukaks on mitmete uuringute alusel meie lapsed maailmas konkurentsitult kõige õnnetumad koolilapsed ja meie õpetajad on kolmes valdkonnas maailmas kõige rahulolematumad ja õnnetumad.

Need valdkonnad on:

  • rahulolu õppekavaga

  • rahulolu õpilastega

  • rahulolu kooli ja kodu koostöö osas

Kõige selle tulemusel on laste koolist väljalangemine on suur, selle hind on laste ja seeläbi meie ühiskonna vaimne vaesumine. On selge, et see ei tulene vaid lapse ja õpetaja suhtest või õpetajate töötingimustest – kindlasti on selle probleemi osalised ka lapsevanemad ning kodu ja kooli vähene kontakt, erinevad väärtushinnangud ning vastastikused süüdistamised ja nõudmiste esitamised.

Rosma Koolituskeskus ühendab vanemahariduse ja õpetajate täiendkoolituse ning aitaks seeläbi luua ühtset ja terviklikku väärtussüsteemi, mis omakorda looks eeldused ühtse arusaamise tekkeks ning õpilaste ühtlasemaks toetamiseks nii kodus kui koolis.

Rosma Koolituskeskuse tutvustus

Rosma Koolituskeskus on kutsustud ellu, et pakkuda koolitusi ja oluliste teemade käsitlusi pedagoogidele ja lapsevanematele.

Meie eesmärk on parandada kodu ja kooli vahelist suhtlust, tõsta õppetegevuse kvaliteeti, vähendada koolistress ja suurendada koolirõõmu.


Dokumendid

Koolituskeskuse põhikiri
Koolituskeskuse õppekava