Koolitus

Ajalugu
2008 aastal algatati seltsi liikmete suunatud “Lapsevanema kool”, millest 2012 aastal kasvas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel välja projekt “Lapsevanemate ja õpetajate ühiskoolitus”. Selle raames töötati välja lapsevanemate ja õpetajate ühine koolitusprogramm ja viidi läbi pilootprojekt.

MTÜ Rosma Haridusseltsi koolituskeskuse tutvustus
Vanemate Koolist algimpulsi saanud Rosma Koolituskeskus on kutsustud ellu, et pakkuda koolitusi ja oluliste teemade käsitlusi pedagoogidele ja lapsevanematele.

Tänane päev
Rosma Koolituskeskus sai koolitusloa 2013 aasta augustis.
Hetkel pakutakse loengusarja “Valgus ei saagi vanaks…”


Koolitusandmen, rekvisiidid
Koolitustel osalenutele väljastatakse tunnistus.
Koolitusloa nr 7164HTM.

E-mail: rosmakoolituskeskus@gmail.com
A/a nr: 10402010939005 SEB