2022 / 2023

Kirke osales XXII etluskonkursil

Õpilane Kirke Kaarna osales 26. novembril  XXII etluskonkursil „Tahan Sulle öelda…". Juhendajaks oli Külli Volmer. Esitusele tuli katkend Erich Marie Remarque raamatust "Läänerindel muutuseta" ning Hedrik Visnapuu luuletus "Ärge tapke inimest". Žurii omistas Kirkele keskmise vanuseastme (7.–9. klass) laureaadi tiitli ning otsustas saata Kuresaares toimuvasse riiklikku vooru Põlvat esindama. 

Saaremaal esitab ta aga luuletuse Marie Underilt "Neurosteeniku kevad" ning sama raamatu katkendi.

Siin on algne kuulutus ning siin on artikkel tulemustest.

Rosma kool on uhke oma õpilase üle!

Hiie Maarja ja Säde osalesid Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel 

Möödunud nädalavahetusel (21.01 - 22.01.2023) selgusid Lasnamäe Kergejõustikuhallis U14 ja U16 vanuseklasside Eesti meistrid.

Hiie Maarja Ööbik  saavutas I koha kõrgushüppes ja III koha teivashüppes. Lillo Säde saavutas II koha kõrgushüppes.

Siin on on artikkel tulemustest.

Rosma kool on uhke oma õpilase üle!

Ootame oma kollektiivi alates veebruarist 2023 :

Kandidaadilt ootame erialast haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata  e-posti aadressil hiljemalt 28.02.2023 : info@rosmakool.ee.

Lisainfo : 

Triinu Puidet triinu.puidet@rosmakool.ee

Ootame oma kollektiivi alates veebruarist 2023 :

 - lasteaiaõpetajat ( lapsehoolduspuhkuse asendaja)

 - eripedagoogi. 

Kandidaadilt ootame erialast haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata  e-posti aadressil hiljemalt 15.01.2023 : info@rosmakool.ee.

Lisainfo : Liisa Maasik tel.nr 55602169 ( lasteaiaõpetaja)

Triinu Puidet triinu.puidet@rosmakool.ee ( eripedagoog)

Ootame oma lasteaia kollektiivi alates jaanuarist 2023 :

 - tugiisikut

Kandidaadilt ootame erialast haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata  e-posti aadressil hiljemalt 15.01.2023 : info@rosmakool.ee.

Lisainfo : Liisa Maasik tel.nr 55602169