Eripedagoogi loeng seminarid nr 2

Projekti eesmärkideks on:

  1. Ennetada põhikooli ealiste ja gümnaasiumi õpilaste riskikäitumist järgmistes valdkondades: alkoholi, tubaka, narkootiliste ainete tarvitamine.

  2. Teavitada õpetajaid olukorrast eelpool nimetatud valdkondades (sh tuginedes Põlva vallas läbiviidud uuringule) Põlva vallas ja ühiskonnas laiemalt ning anda juhiseid märkamaks ja toetamaks õpilasi võimalikes toetamist vajavates olukordades.

  3. Teavitada lapsevanemaid olukorrast nimetatud valdkonnas (sh tuginedes Põlva vallas läbiviidud uuringule).

  4. Õpilaste ja erivajadustega õpilaste toetamine väljalangevuse vähendamiseks ja vajalikule abistamisele suunamiseks, et vältida nende eemaldumist koolist ja riskirühmadesse sattumise ohtu. Samuti ühtib projekti mõte valitsuse poolt seatud eesmärkidega haridusvallas aastaks 2018, millest ühena on loetletud paremate tugisüsteemide loomist koolides. Projekti raames toimusid kuus tasuta loeng-seminari oma ala spetsialisti poolt.

Loengute teemad on:

3. okt Koolikiusamine ja sekkumisviisid Kell: 17.30-20.00
31. okt Kaasav haridus tänapäeva koolis Kell: 17.30-20.00
28. nov Koolistress ja lapse toetamine Kell: 17.30-20.00
16. jaan Noorte kaasamine ja motiveerimine Kell: 17.30-20.00
20. veebr Minapilt ja kiitmise mõju sellele Kell: 17.30-20.00
1. märts Usaldusliku suhte loomine laste ja noortega Kell: 17.30-20.00

Loengud toimuvad Põlva Gümnaasiumis, Piiri tn.1

Loeng-seminaride eesmärgiks on eelnimetatud teemade lahti mõtestamine, mõistmine ja võimalike lahenduste leidmine, mis aitaks pikemas perspektiivis antud teemadega tegelevatel ja kokku puutuvatel spetsialistidel ja vanematel edaspidi nende teemadega teadlikumalt tegeleda ja seeläbi hädas olevaid lapsi, peresid ja iseennast paremini aidata.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.