Lauatenniselaud Rosma kooli õuele

Kohaliku omaalgatuse programmi raames paigaldati Rosma kooli õuele lauatennise laud, mis on mõeldud vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks nii Rosma kooli õpilastele kui ka Rosma küla lastele.


„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“