Rosma koolimaja uste vahetus, 2022

Projekti eesmärgiks oli Johannese Kool Rosmal koolihoone peauste vahetuse kaudu koolimaja soojapidavuse, energiasäästlikkuse ja turvalisuse tõstmine. Koolimaja uksed, mis on kasutusel olnud koolimaja ehitamisest saadik 1997 a olid tõsiselt amortiseerunud, ebaturvalised ja vajasid kiiret vahetamist. Koolimaja uksed on edasi tagasi liikumise tõttu õpilaste poolt (tulemine, minemine, vahetunnid õues) tihedas kasutuses. Projekti käigus asendati olemasolevad uksed uute soojapidavate ja turvaliste pakettklassidega ustega. Projekti kogumaksumus oli: 20 904,00 eurot, Leader toetus sellest 17 768,40 eurot.