Supervisooniseminarid kooli õpetajatele

Projekti nr 17-0474. 2014 – 2020.01.02. “Rosma kooli õpetajate supervisiooniseminarid” raames toimusid 2018 a. aprillis Rosma kooli õpetajatele kolm supervisooniseminari. Neil seminaridel omandasid õpetajad erinevaid supervisiooni ja kovisiooni töömeetodid. Supervisooni ja kovisiooni meetodite õppimineaitas õpetajatel vähendada igapäevast tööväsimust, ennetada, leida üles ja edasi arendada oma isiksuse tugevaid külgi ja arenguruumi ning edendada selle abilka oma ametioskusi ja koolielu. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond summas 4290 eurot.


Projekti eesmärgid:

  1. Töötajate professionaalse arengu toetamine uute meetodite omandamise kaudu. Tulemus: Pädevamad õpetajad- seekaudu koolist saadava hariduse kvaliteedi tõus, paremad suhted kolleegide, laste ja vanematega.

  2. Töötajate isiksusliku ressursi teadvustamine ja suurendamine, võimaliku tööväsimuse ennetamine ja vähendamine, tasakaalu hoidmine keerulistes olukordades. Tulemus: Oma ressursside paremini teadvustada ja kasutada oskavad õpetajad, tööstressi vähenemine.

  3. Toimiva supervisiooni- ja kovisioonisüsteemi juurutamine organisatsioonis Tulemus: professioanalsuse tõus, motivatsiooni teadlik juhtimine, lahenduskesksuse suurenemine.

  4. Kollegiaalse juhtimise toetamine. Tulemus: Kooli juhtimise ja kollegiaalselt langetatavate pedagoogiliste otsuste kvaliteedi tõstmine.