Projektil “uuenduslik waldorfkool” oli kaks peamist eesmärki. Esimene eesmärk on seotud kooli ja lasteaia juhtimise parendamisega ning teine ​​kaasaegsetest õpatamismetoodikate omandamine/rakendamine erinevates õppeainetes.

Waldorfkoolide puhul on tüüpiline nn. kollegiaalne juhtimine ja jagatud vastutus. Sageli tähendab see praktikas, et paljud juhivad aga on ebaselge, kes vastutab. Mitmed koolid Eestis ja mujal on maadelnud sarnaste juhtimisraskustega nagu meil. Oli selge, et meie organisatsioon vajab tegutsemise jätkamiseks muutust juhtimises. Juhtimise olulisem küsimus oli, kuidas muuta kooli juhtimist efektiivsemaks, kuid mitte kaotada waldorfkooli põhiideed.

Erinevatel kursustel osalemise kaudu soovisime tõsta oma teadmisi ja oskusi horisontaalsest juhtimismudelist ja seekaudu korrastada kooli juhtimisstruktuur ja muuta see efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. Teine eesmärk oli seotud kaasaegsete õpetamismetoodikate kasutamisega erinevates õppeainetes: keeled, liikumine ja meedia. Kaugem eesmärk oli muuta õppimise sisu lastele huvitavamaks ja tõsta õppekvaliteeti.

Projekti sisuks oli erinevatel kursustel ja koolitustel osalemine Stuttgardi waldorfseminaris, IMO-s

Projekti tulemusena: Juhtimise osas peame kõige olulisemaks valmisoleku arendamist muudatuste läbiviimiseks. Paljudel töötajatel oli juhtimisvahetuse teemal palju hirme ja eelarvamusi. Koos saadud teadmised, tehtud külaskäigud ja arutelud aitasid sellele tohutult kaasa. Läbi kursuste ja koolitajate abiga käisime läbi uue koolijuhtimise kitsaskohad ja erinevad võimalused. Kolleegid omandasid uusi oskusi, mis on seotud suhtlemise, meeskonnatöö, konfliktide lahendamisega. See toimis väga hästi kogu kooli ja lasteaia meeskonnatööks. Seda tulemust me ei ennustanud, kuid oleme sellega ülimalt rahul.

Kursuste ja supervisioonide ning arutelude käigus töötati välja uus juhtimisstruktuur ning pandi paika vastutusalad. Uut struktuuri rakendatakse alates 2023. aasta septembrist. Tegelik töö uue struktuuriga on alles ees, kuid selleks on olemas vajalikud eeldused ja tööriistad. Samuti jätkame koostööd Saksamaalt leitud juhtimismentoritega. Õpetajad omandasid ka erinevaid uusi õpetamismetoodikaid ja said uusi ideid. Koolis on igapäevaselt näha uuendusi õppetöös ja meediavahendite kasutamises.

Osalejate tähelepanekud ja mõtted erinevatest koolitustest

Õpetaja Carmen Küngas osales vene keele õpetajate koolitusel Stuttgarrdi waldorfseminaris: Olin siis Stuttgardis 2 päeva. Koolitajateks frau Sonja Geier, kes on Stuttgardi Waldorfkooli pikaaegne vene keele õpetaja ja herr Walter Stöttschler, kes on 35 aastat andnud tunde põhiliselt Berliini Waldorfkoolis. Seminari teemaks oli vene keeles lugema ja kirjutama õppimine waldorfkooli 3ndas ja 4ndas klassis. Kuna õpetasid praktikud, siis saime väga väga palju praktilisi nõuandeid: mis töötab ja mis ei tööta kirjutama ja lugema õppimise juures. Kuidas teha üleminek ainult suuliselt õppimiselt 1-2 klassis kirjutamisele võimalikult loomulikuks. 

Käisime ka Stuttgardi koolis Sonja klasse vaatamas, klassid on tal väga suured- 36 õpilast. 

Mina sain kena hulga näpunäiteid ja harjutusi, mida hakkasin kohe kasutama ja ka kolleegidele sai jagatud materjale. Igati suurepärane seminar oli!

Õpetaja Marika räägib Stuttgardi waldorfseminaris toimunud juhtimiskoolitusest järgnevalt. Õpetajad - Leeni Seppel, Riina Velmet ja Marika Nurmsalu osalesid veebruarist juuni lõpuni neljal korral Stuttgarti Waldorfpedagoogilise Seminari täiendkoolitusel "Führung in kollegialer Selbstverwaltung" ehk juhtimine kollegiaalses juhtimises. Suurepärane koolitus suurepäraste koolitajatega - Götz Feeser ja Jutta Hodapp. Palju tänu! Soovitame südamest ja soovime need koolitajad ka Eestisse tuua.

Waldorfkoolidena vajame kindlasti kollegiaalse juhtimise mõtestamist värske pilguga, õpetajatena vajame tööriistu ning teadmisi juhtimisvaldkonnast ning inimestena vajame hoolivalt ja kvaliteetselt juhitud protsesse.

Juhtimiskoolitus vol 2 koos kolleegidega Offenburgi lähistel.

Meie sotsiaalpedagoog Ave Tamm kirjutab järgnevat: Erasmus pluss projekti raames saime aprillis ja juunis käia Saksamaal õppimas waldorfkoolide juhtimist. Meie vastuvõtjad ja koolitajad Adriaan Bekman ja Juta Hodapp on seotud organisatsiooniga IMO Deutschland. See organisatsioon on seotud waldorfkoolide juhtimise reorganiseerimise ja kaasajastamisega mitmel pool Saksamaal. Nende suurt kogemust horisontaalse juhtimise kontseptsiooni õpetamisel kogu maailmas kõige erinevamates organistasioonides oli tunda kogu kursuse ülesehituses ja korralduses, see on usaldust äratav ja professionaalne. Koolitusel osalesid meie kooli ja lasteaia õpetajate kolleegiumi ja juhatuse liikmed. Koolitus oli üles ehitatud kooskõlas waldorfpedagoogika parimate traditsioonidega, mis eeldab, et teoreetilised loengud vahelduvad rühmatööde ja kunstiliste osadega. Koos meiega osalesid koolitusel ka kohalikud ravipedagoogid Camphilli külast, kes meiega sarnaselt olid ümber korraldamas oma asutuse juhtimist. Koostöö nendega rikastas meie kursust ja andis teadmisi kohalikust kultuurist. Saime proovile panna oma suutlikkust saksa ja inglise keeles rühmatöid tehes ja vabal ajal suheldes.

Nii mõnelgi korral oli rühmatöödes vajalik ja abistav saada peegeldusi ja soovitusi inimestelt, kel värske kõrvalpilk. Võimalus töötada juhtimisega koos suure osaga kollektiivist väljaspool harjumuspärast keskkonda, andis võimaluse keskenduda segamatult. Koolitusel saadud teadmistele toetudes alustasime mitmeid juhtimisprotsesse, millega kodus jätkata. 

Meie suur huvi oli külastada kohalikku waldorfkooli ning see õnnestuski Offenburgis, kus tegutseb meie kooliga võrreldes suur waldorfgümnaasium. Õpetajates äratas imetlust sealse kooli erinevate töökodade hulk. Huvitav oli kuulata nende kogemusi seoses juhtimise ümberkorraldamisega. Ka nende juhtimisprotsesside muudatusi on nõustamas Juta Hodapp. Huvitav oli ka teada saada, kuidas on Offenburgi koolis korraldatud töö haridusliku erivajadusega õppijatele, kelle arv kasvab ka neil. 

Vabasid hetki oli pideva õppimise käigus üsna vähe, aga kollegidel õnnestus siiski heita ka pilk kohalikele vaatamisväärsustele ja käia mõnel mõnusal matkal. 

Väga tore oli ka koos reisida ja kolleege rohkem tundma õppida.