Waldorfpedagoogikat tutvustavad loengud, 2022

Projekti eesmärgiks oli tutvustada oma kooli ja lasteaia lapsevanematele, ning teistele huvilistele waldorfpedagoogikat ja õppetöö korraldust waldorfkoolis. Leiame, et loeng seminaride toimumise kaudu sai see eesmärk täidetud. Suuremas plaanis leiame, et projekti tulemused väljenduvad pikaaegselt ühe omalaadese hariduskogukonna kestmajäämises ja Põlva valla haridusmaastiku mitmekesistamises.


Projekti abil läbi viidud loengute tulemusena saadi kogukonnana ühiselt koos õppida ja see suurendas kogukonnatunnet ja ühtset identiteeti. Kaudselt said sellest kasu ka lapsed, sest nii nende vanemad kui õpetajad laiendasid oma kasvatusalaseid teadmisi. Õpetajatele, kes koolitusi läbi viisid, oli see samuti uus viis kogukonnaga suhestuda ja oma teadmisi jagada.

Projekti kogumaksumus: 920 eurot

KOP Toetus : 836,10 eurot